SE_Banner_Save_the_bees_Wettex.jpg

Tillsammans kan vi rädda bina!

Tillsammans kan vi rädda bina!

Wettex samarbetar med Nordens Ark i syfte att bevara det nordiska biet. Kampanjen syns i butik under våren och sommaren.
Läget är akut för våra bin, fjärilar och andra pollinatörer. Ett landskap i förändring, klimatförändringar och brist på mat är ett hot mot våra bi-bestånd. En enda bikoloni kan pollinera 3 miljoner blommor varje dag! Vi är beroende av våra små trädgårdsmästare eftersom 1/3 av vår matförsörjning är beroende av bina.

Hur kan jag hjälpa till? 
Du kan göra små enkla åtgärder för att hjälpa bina;

SE_Ikoner_bred_wettex.jpg

  • Plantera pollineringsvänliga ängsblommor
  • Bygg bi-hotell
  • Välj ekologiskt

SE_Bee_flower_wettex.jpg

I Bohuslän på den svenska västkusten pågår ett unikt och viktigt arbete för att rädda utrotningshotade djur och gynna biologisk mångfald. Här ligger Nordens Ark – en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. 

Det ursprungliga nordiska biet är viktigt för oss alla. Det är ett mörkt honungsbi som en gång var vanligt i hela Västeuropa, men idag har det i princip utrotats eller trängts undan av andra, importerade bin. Nordens Ark arbetar aktivt med olika insatser och åtgärder för att bevara det nordiska biet.

Även om hoten mot den biologiska mångfalden är många, kan vi vända den negativa trenden. Tillsammans kan vi få tillbaka en vildare och mer levande planet. Läs mer här! Foto: Erik Edvardsson/Nordens Ark

SE_Banner_blommor_end_wettex.jpg
a brand of FREUDENBERG